غزال بی قرار ذهن

در من،غزالی زیبا و گریزپا گاهی می نویسد.

دوست داشتن

وقتی حیران می مانی

وقتی از تک تک کلماتش دوست داشتن می بارد...

وقتی پاییزم را با عشق شروع میکنم

با لبخند

 با کلماتش.

۱ ۰
"بنام خدا"

وی می نویسد از حال روزهایش.

-شرقی غمگین میگوید : حالا من باید برای چشمهایت و ان یکاد بخوانم: "وَ یَقولونَ اِنَّهُ لِمَجنون" مجنون منم این روزها ...-
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان